ROZWIŃ

>XVII Targi Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej "BeHaPe"

W dniach 10-12.03.2015 w Katowicach uczestniczyliśmy w targach "BeHaPe". Podczas targów prezentowaliśmy odblaskowy znak hydrant zewnętrzny oraz znak miejsce zbiórki do ewakuacji.

Promowaliśmy również oznakowanie PPOŻ i Ewakuacyjne według nowej normy ISO 7010.

IV KONFERENCJA SZKOLENIOWA "OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W OBIEKTACH BUDOWLANYCH"

29 maja 2014 roku w Warszawie uczestniczylismy w konferencji "ochrona PPOŻ w obiektach budowjanych". Konferencja odbywała się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. W trakcie konferencji prezentowaliśmy nowe oznakowanie ochrony przeciwpożarowej i oznakowanie ewakuacyjne

do pobrania plakat

TYDZIEN NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA - 2014

W daniu 22 maja na zaproszenie firmy Skanska zorganizowaliśmy prezentację oznakowanioa BHP w oparciu o znaki z normy ISO 7010. W prezentacji uczestniczyli przedstawiciele z oddziału budownictwa inżynieryjnego w Katowicach. Efektem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie oznakowania placu budowy.

do pobrania zdjęcia

TYDZIEN NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA - 2014

W daniach 7-9 maja na zaproszenie firmy Skanska. Mieliśmy okazje brać udział w Tygodniu Bezpieczeństwa. Postawiliśmy przed soba zadanie promocji oznakowania BHP w oparciu o znaki z normy ISO 7010. Zabawa - konkurs "STWÓRZ IDEALNĄ TABLICĘ BHP" spotkał się z dużym zaangażowaniem pracowników oraz kadry kierowniczej. Uczestniczyliśmy w pokazach w Bydgoszczy, Pile, Ostaszewie k.Torunia oraz w Gdańsku.

Spotkania w których uczestniczyliśmy są dla nas ciekawym doświadczeniem z którego będziemy korzystać przy tworzeniu "IDEALNEJ TABLICY BHP"

do pobrania zdjęcia

TARGI SAWO - 2014

W dniach 11 -14 marca 2014 w Poznaniu, prezentowaliśmy nasze produkty podczas targów Budma 2014.

Dziękujemy wszystkim odwiedzajacym nasze stoisko na zainteresowanie.

ISO7010:2011 Symbole graficzne-Barwy bezpieczeństwa i znaki Bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użytecznosci publicznej.

Celem normy jest konieczność normalizacji systemu przedstawiania informacji dotyczących bezpieczeństwa, przy zastosowaniu jak najmniejszej ilosci słów.

Ciągły wzrost handlu międzynarodowego, przepływ i przemieszczanie siły roboczej wymaga wspólnych metod przekazywania informacji dotyczacych bezpieczeństwa.

Znaki bezpieczeństwa podane w niniejszej normie międzynarodowej uznano za zrozumiałe w stopniu zadawalającym, co stwierdzono na podstawie niezależnych badań lub w wyniku ich użytkowania i stosowania na poziomie międzynarodowym.

Copyright © 2014 BOLD - REKLAMA, POLIGRAFIA