TU KUPISZ
ROZWIŃ

ISO 7010:2011 | ZNAKI EWAKUACYJNE

Obecnie obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące znaków ewakuacyjnych stosowanych do oznaczania drogi ewakuacyjnej i czynności związanych z ewakuacją są zawarte w normach - PN-EN ISO 7010:2012 oraz PN-ISO 3864-1:2006

Poprzednie wymagania zawarte w normie PN-92/N-01256/02, zostały wycofane przez Komitet Techniczny PKN 04.09.2014 roku

POBIERZ: Wynik_prac_normalizacyjnych_11_2014.pdf - strona 42 / 01.080.10 Symbole graficzne informacji publicznej

Znaki Środków Ewakuacji zgodne z normą PN-EN ISO 7010 cechuje międzynarodowy charakter i duża rozpoznawalność.

Norma PN-ISO 3864-1 Symbole graficzna. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczenstwa. Określa zasady projektowanie znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej

ISO 3864-1:2006 | Symbole graficzna. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczenstwa.

Norma PN-ISO 3864-1 Symbole graficzna. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczenstwa. Określa zasady projektowanie znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej

DO POBRANIA - ŚWIEDECTWO DOPUSZCZENIE CNBOP

ŚWIEDECTWO DOPUSZCZENIE CNBOP: Znaki Ewakuacja - PDF

DO POBRANIA - OFERTA I ZESTAWIENIE ZNAKÓW

OFERTA:ZNAKI EWAKUACYJNE I PPOZ OFERTA 2015 ZESTAWIENIE: Znaki Ewakuacyjne PN EN ISO 7010:2011 - PDF ZESTAWIENIE: Znaki Ewakuacyjne PN EN ISO 7010:2011 - DOC
Znaki ewakuacyjne Wyjście ewakuacyjne (lewostronne) E001 ISO 7010

E001

Numer referencyjny: E001

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Wyjście ewakuacyjne (lewostronne)

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Do podania informacji o kierunku stosowany jest znak uzupełniąjacy ze strzałką (E005, E006)

Przykłady stosowania znaku:

Znaki ewakuacyjne Wyjście ewakuacyjne (prawostronne) E002 ISO 7010

E002

Numer referencyjny: E002

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Wyjście ewakuacyjne (prawostronne)

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Do podania informacji o kierunku stosowany jest znak uzupełniający ze strzałką (E005, E006)

Przykłady stosowania znaku:

Znaki ewakuacyjne Strzałka kierunek ewakuacji E005 ISO 7010

E005

Numer referencyjny: E005

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Strzałka kierunek ewakuacji

Funkcja: Do wzywania kierunku ewakuacji (strzałka może być obrócona o wielokrotność kata 90º w stosunku do pionu

Zastosowanie: Oznakowanie bezpieczeństwa w formie znaku uzupełniającego. Instrukcje bezpieczeństwa i napisy.

Przykłady stosowania znaku:

Znaki ewakuacyjne Strzałka o nachyleniu 45º kierunek ewakuacji E006 ISO 7010

E006

Numer referencyjny: E006

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Strzałka o nachyleniu 45º kierunek ewakuacji

Funkcja: Do wzywania kierunku ewakuacji (strzałka może być obrócona o wielokrotność kata 90º w stosunku do 45º

Zastosowanie: Oznakowanie bezpieczeństwa w formie znaku uzupełniającego. Instrukcje bezpieczeństwa i napisy.

Przykłady stosowania znaku:

Znaki ewakuacyjne Okno ewakuacyjne z drabiną ewakuacyjną E016 ISO 7010

E016

Numer referencyjny: E016

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Okno ewakuacyjne z drabiną ewakuacyjną

Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się okno ewakuacyjne z zamontowaną drabiną

Znaki ewakuacyjne Okno ewakuacyjne E017 ISO 7010

E017

Numer referencyjny: E017

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Okno ewakuacyjne

Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się okno ewakuacyjne, dzięki któremu służby ratunkowe mogą ratować ludzi za pomocą drabiny

Znaki ewakuacyjne Przekręcić w prawo aby otworzyć E018 ISO 7010

E018

Numer referencyjny: E018

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Przekręcić aby otworzyć

Funkcja: Informuje, iż należy przekręcić klamkę drzwi bezpieczeństwa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby drzwi się otworzyły

Znaki pokrewne

Znaki ewakuacyjne Przekręcić w lewo aby otworzyć E019 ISO 7010

E019

Numer referencyjny: E019

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Przekręcić aby otworzyć

Funkcja: Informuje, iż należy przekręcić klamkę drzwi bezpieczeństwa w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby drzwi się otworzyły

Znaki pokrewne

Znaki ewakuacyjne Pchać aby otworzyć drzwi (lewe) E022 ISO 7010

E022

Numer referencyjny: E022

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Pchać aby otworzyć drzwi (lewe)

Funkcja: Wskazuje, iż po naciśnięciu drzwi otwierają się na lewo

Znaki pokrewne

Znaki ewakuacyjne Pchać aby otworzyć drzwi (prawe) E023 ISO 7010

E023

Numer referencyjny: E023

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Pchać aby otworzyć drzwi (prawe)

Funkcja: Wskazuje, iż po naciśnięciu drzwi otwierają się na prawo

Znaki pokrewne

Znaki ewakuacyjne Stłuc aby uzyskać dostęp E008 ISO 7010

E008

Numer referencyjny: E008

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Stłuc aby uzyskać dostęp

Funkcja: Oznaczenie pokrywy, którą należy stłuc w celu uzyskania dostępu do klucza otwierającego wyjście ewakuacyjne

Znaki ewakuacyjne Miejsce zbiórki do ewakuacji E007 ISO 7010

E007

Numer referencyjny: E007

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Miejsce zbiórki do ewakuacji

Funkcja: Oznaczenie bezpiecznego punktu zbiórki do ewakuacji

Znaki ewakuacyjne Miejsce zbiórki do ewakuacji dla inwalidów E024 ISO 7010

E024

Numer referencyjny: E024

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Miejsce zbiórki do ewakuacji dla inwalidów

Funkcja: Wskazuje lokalizację tymczasowej strefy bezpieczeństwa (kryjówki) dla oczekujących pomocy, którzy nie mogą korzystać ze schodów w przypadku ewakuacji

Znaki pokrewne

Znaki ewakuacyjne E033 ISO 7010

E033

Numer referencyjny: E033

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Przesuń drzwi w prawo aby otworzyć

Funkcja: Wskazuje kierunek, w którym otwierają się drzwi przesuwne

Znaki pokrewne

Znaki ewakuacyjne E034 ISO 7010

E034

Numer referencyjny: E034

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Przesuń drzwi w lewo aby otworzyć

Funkcja: Wskazuje kierunek, w którym otwierają się drzwi przesuwne

Znaki pokrewne

Znaki ewakuacyjne E057 ISO 7010

E057

Numer referencyjny: E057

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Drzwi otwierają się przez pociągnięcie z lewej strony

Funkcja: Wskazuje, że drzwi otwiera się pociągając je z lewej strony

Znaki pokrewne

Znaki ewakuacyjne E058 ISO 7010

E058

Numer referencyjny: E058

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Drzwi otwierają się przez pociągnięcie z prawej strony

Funkcja: Wskazuje, że drzwi otwiera się pociągając je z prawej strony

Znaki pokrewne

Znaki ewakuacyjne E059 ISO 7010

E059

Numer referencyjny: E059

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Drabina ewakuacyjna

Funkcja: Wskazuje lokalizację trwale umocowanej drabiny ewakuacyjnej

Znaki pokrewne

Znaki ewakuacyjne E060 ISO 7010

E060

Numer referencyjny: E060

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa:

Funkcja:

Znaki pokrewne

ISO7010:2011 | ZNAKI EWAKUACYJNE RATUNKOWE - MEDYCZNE

Znaki ewakuacyjne Pierwsza pomoc medyczna E003 ISO 7010

E003

Numer referencyjny: E003

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Pierwsza pomoc medyczna

Funkcja: Oznaczenie lokalizacji sprzętu lub zaplecza pierwszej pomocy

Znaki pokrewne

Znaki ewakuacyjne Telefon alarmowy E004 ISO 7010

E004

Numer referencyjny: E004

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Telefon alarmowy

Funkcja: Do wzywania pierwszej pomocy lub ratunku

Zastosowanie: Oznakowanie bezpieczeństwa. Instrukcje bezpieczeństwa i napisy.

Znaki pokrewne

Znaki ewakuacyjne Lekarz E009 ISO 7010

E009

Numer referencyjny: E009

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Lekarz

Funkcja: Wskazuje miejsce, gdzie w nagłych wypadkach można znaleźć lekarza

Znaki pokrewne

Znaki ewakuacyjne Defibrylator (AED) E010 ISO 7010

E010

Numer referencyjny: E010

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Defibrylator (AED)

Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się automatyczny defibrylator zewnętrzny

Znaki pokrewne

Znaki ewakuacyjne Prysznic do przemywania oczu E011 ISO 7010

E011

Numer referencyjny: E011

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Prysznic do przemywania oczu

Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się prysznic do przemywania oczu

Znaki pokrewne

Znaki ewakuacyjne Prysznic bezpieczeństwa E012 ISO 7010

E012

Numer referencyjny: E012

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Prysznic bezpieczeństwa

Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się prysznic bezpieczeństwa.

Znaki pokrewne

Znaki ewakuacyjne Nosze E013 ISO 7010

E013

Numer referencyjny: E013

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Nosze

Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajdują się nosze

Znaki pokrewne

Znaki ewakuacyjne E027 ISO 7010

E027

Numer referencyjny: E027

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Walizka medyczna

Funkcja: Wskazuje lokalizację walizki medycznej

Znaki pokrewne

Znaki ewakuacyjne Resuscytator z tlenem  E028 ISO 7010

E028

Numer referencyjny: E028

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Resuscytator z tlenem

Funkcja: Wskazuje lokalizację resuscytatora tlenu

Znaki pokrewne

Znaki ewakuacyjne E029 ISO 7010

E029

Numer referencyjny: E029

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Aparat oddechowy

Funkcja: Wskazuje lokalizację aparatu oddechowego

Znaki pokrewne

Znaki ewakuacyjne Woda zdatna do picia E015 ISO 7010

E015

Numer referencyjny: E015

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Woda zdatna do picia

Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się pitna woda

Znaki ewakuacyjne System detekcji obecności i położenia fotelika dziecięcego E014 ISO 7010

E014

Numer referencyjny: E014

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: System detekcji obecności i położenia fotelika dziecięcego (CPOD)

Funkcja: Informuje o tym, że odpowiednio wyposażony fotelik dziecięcy może być bezpiecznie stosowany na fotelu pasażera

Znaki ewakuacyjne Przycisk awaryjnego zatrzymania E020 ISO 7010

E020

Numer referencyjny: E020

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Przycisk awaryjnego zatrzymania

Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się przycisk zatrzymania awaryjnego

ISO7010:2011 ISO 3864-1:2006| ZNAKI EWAKUACYJNE ŁĄCZONE POZIOME

Norma PN-ISO 3864-1 Symbole graficzna. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczenstwa.

Określa zasady projektowanie znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej

Punkt 8.6 normy PN-ISO 3864-1:2006 - opisuje przykłady kombinacji znaków

8.6 Znaki złożone zawierające znaki uzupełniające w postaci strzałki i ewentualnie tekstu

W celu zapewnienia pełnej bezposredniej informacji dotyczącej bezpieczeństwa dopuszcza się kombinację znaku zawierajacego symbol graficzny,

znaku uzupełniajacego i znaku uzupełniającego zawierajacego strzałkę kierunkową. Przykłady podano na rysunkach od 14 do 16.

W przypadku znaku złozonego o wspólnym podłożu dopuszcza się pominięcie obwódek wewnętrznych.

Strzałki kierunkowe powinny być umieszczone pozyżej lub poniżej znaku bezpieczeństwa, albo z lewej lub z prawej strony.

do pobrania strona z normy PN-ISO 3864-1
Znaki ewakuacyjne wyjście ewakuacyjne w góre w lewo E101 ISO 7010

E101

Numer referencyjny: E101

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Wyjście ewakuacyjne (w górę w lewo)

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Znaki ewakuacyjne wyjście ewakuacyjne w góre E102 ISO 7010

E102

Numer referencyjny: E102

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Wyjście ewakuacyjne (w górę) - prawostronny.

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Znaki ewakuacyjne wyjście ewakuacyjne w góre E112 ISO 7010

E112

Numer referencyjny: E112

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Wyjście ewakuacyjne (w górę) - lewostronny.

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Znaki ewakuacyjne wyjście ewakuacyjne w góre w prawo E103 ISO 7010

E103

Numer referencyjny: E103

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Wyjście ewakuacyjne (w górę w prawo)

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Znaki ewakuacyjne wyjście ewakuacyjne w lewo E104 ISO 7010

E104

Numer referencyjny: E103

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Wyjście ewakuacyjne (w lewo)

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Znaki ewakuacyjne wyjście ewakuacyjne w góre w prawo E100 ISO 7010

E100

Numer referencyjny: E100

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Wyjście ewakuacyjne - lewostronne.

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Znaki ewakuacyjne wyjście ewakuacyjne w góre w prawo E110 ISO 7010

E110

Numer referencyjny: E110

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Wyjście ewakuacyjne - prawostronne.

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Znaki ewakuacyjne wyjście ewakuacyjne w prawo E105 ISO 7010

E105

Numer referencyjny: E105

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Wyjście ewakuacyjne (w prawo)

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Znaki ewakuacyjne wyjście ewakuacyjne w dół w lewo E106 ISO 7010

E106

Numer referencyjny: E106

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Wyjście ewakuacyjne (w dół w lewo)

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Znaki ewakuacyjne wyjście ewakuacyjne w dół E107 ISO 7010

E107

Numer referencyjny: E107

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Wyjście ewakuacyjne (w dół) - prawostronny.

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Znaki ewakuacyjne wyjście ewakuacyjne w dół E117 ISO 7010

E117

Numer referencyjny: E117

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Wyjście ewakuacyjne (w dół) - lewostronny.

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Znaki ewakuacyjne wyjście ewakuacyjne w dół w prawo E108 ISO 7010

E108

Numer referencyjny: E108

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Wyjście ewakuacyjne (w dół w prawo)

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Znaki ewakuacyjne wyjście ewakuacyjne w dół w prawo E300 ISO 7010

E300

Numer referencyjny: E300

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Wyjście ewakuacyjne

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

ISO7010:2011 | ZNAKI EWAKUACYJNE ŁĄCZONE PIONOWE

Znaki ewakuacyjne wyjście ewakuacyjne w lewo E301 ISO 7010

E301

Numer referencyjny: E301

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Wyjście ewakuacyjne (w lewo)

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Znaki ewakuacyjne wyjście ewakuacyjne w górę E302 ISO 7010

E302

Numer referencyjny: E302

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Wyjście ewakuacyjne (w górę) - prawostronny.

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Znaki ewakuacyjne wyjście ewakuacyjne w górę E302 ISO 7010

E304

Numer referencyjny: E304

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Wyjście ewakuacyjne (w górę) - lewostronny.

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Znaki ewakuacyjne wyjście ewakuacyjne w prawo E303 ISO 7010

E303

Numer referencyjny: E303

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Wyjście ewakuacyjne (w prawo)

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego