TU KUPISZ
ROZWIŃ

ISO7010:2011 | ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - FIRE EQUIPMENT

Obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące znaków ochrony przeciwpożarowej zawarto w normie PN-EN ISO 7010:2012

Poprzednie wymagania zawarte w normie PN-92/N-01256/01, zostały wycofane przez Komitet Techniczny PKN pod koniec 2013 roku.

Znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z normą PN-EN ISO 7010 cechuje międzynarodowy charakter i duża rozpoznawalność.

Znaki uznano za zrozumiałe w stopniu zadawalającym, co stwierdzono na podstawie niezależnych badań lub w wyniku ich użytkowania i stosowania na poziomie międzynarodowym. Otwarcie na Europę zakładów pracy, urzędów, hoteli, obiektów użyteczności publicznej oraz transportu drogowego skłania do umieszczania znaków zgodnych z międzynarodowymi standardami oznakowania.

DO POBRANIA - ŚWIEDECTWO DOPUSZCZENIE CNBOP

ŚWIEDECTWO DOPUSZCZENIE CNBOP: Znaki ochrona przeciwpożarowa - PDF

DO POBRANIA - OFERTA I ZESTAWIENIE ZNAKÓW

OFERTA:ZNAKI EWAKUACYJNE I PPOZ OFERTA 2015 ZESTAWIENIE: Znaki bezpieczenstwa Ochrona Przeciwpożarowa IS0 7010 - PDF ZESTAWIENIE: Znaki bezpieczenstwa Ochrona Przeciwpożarowa IS0 7010 - DOC
ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (PPOŻ) GAŚNICA F001 ISO 7010

F001

Numer referencyjny: F001

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa

Nazwa: Gaśnica

Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się gaśnica

ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (PPOŻ) Hydrant wewnętrzny F002 ISO 7010

F002

Numer referencyjny: F002

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa

Nazwa: Hydrant wewnętrzny

Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się wąż pożarniczy

ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (PPOŻ) Drabina pożarowa F003 ISO 7010

F003

Numer referencyjny: F003

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa

Nazwa: Drabina pożarowa

Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się drabina, którą można używać wyłącznie do gaszenia pożaru

ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (PPOŻ) Zestaw sprzętu ochrony przeciwpożarowej F004 ISO 7010

F004

Numer referencyjny: F004

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa

Nazwa: Zestaw sprzętu ochrony przeciwpożarowej

Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się sprzęt pożarniczy

ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (PPOŻ) Alarm pożarowy F005 ISO 7010

F005

Numer referencyjny: F005

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa

Nazwa: Alarm pożarowy

Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się przycisk alarmowy

ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (PPOŻ) Telefon alarmowania pożarowego F006 ISO 7010

F006

Numer referencyjny: F006

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa

Nazwa: Telefon alarmowania pożarowego

Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się telefon alarmowy

ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (PPOŻ) Instalacja gaszenia gazem F008 ISO 7010

F008

Numer referencyjny: F008

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa

Nazwa: Instalacja gaszenia gazem

Funkcja: Wskazuje lokalizację stałej baterii gaśniczej

ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (PPOŻ) F009 ISO 7010

F009

Numer referencyjny: F009

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa

Nazwa: Wózek gaśniczy

Funkcja: Wskazuje lokalizację gaśnicy na kółkach

ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (PPOŻ) F010 ISO 7010

F010

Numer referencyjny: F010

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa

Nazwa: Przenośny agregat piany

Funkcja: Wskazuje lokalizację przenośnej gaśnicy pianowej

ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (PPOŻ) F011 ISO 7010

F011

Numer referencyjny: F011

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa

Nazwa: Aplikator mgły wodnej

Funkcja: Wskazuje lokalizację aplikatora mgły wodnej

ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (PPOŻ) F012 ISO 7010

F012

Numer referencyjny: F012

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa

Nazwa: Stała instalacja gaśnicza

Funkcja: Wskazuje lokalizację stałej instalacji gaśniczej

ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (PPOŻ) F013 ISO 7010

F013

Numer referencyjny: F013

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa

Nazwa: Stałe Urządzenia Gaśnicze Wodne

Funkcja: Wskazuje lokalizację stałej instalacji gaśniczej wodnej

ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (PPOŻ) F014 ISO 7010

F014

Numer referencyjny: F014

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa

Nazwa: Stacja spustowa

Funkcja: Wskazuje położenie stacji zdalnego zwalniania

ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (PPOŻ) Monitor pożaru  F015 ISO 7010

F015

Numer referencyjny: F015

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa

Nazwa: Monitor pożaru

Funkcja: Wskazuje lokalizację miejsca monitorowania pożaru

ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (PPOŻ) Monitor pożaru  F015 ISO 7010

F015

Numer referencyjny: F016

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa

Nazwa: Koc gaśniczy

Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się koc gaśniczy

ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA - TECHNICZNE ŚRODKI PRZECIWPOŻAROWE | Standard: PN-N-01256-4:1997

ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (PPOŻ) Drzwi przeciwpożarowe Zamykac Prawe

F015

Numer referencyjny: F101

Standard: PN-N-01256-4:1997

Kategoria: Techniczne środki przeciwpożarowe

Nazwa: Drzwi przeciwpożarowe Zamykać - Prawe

Funkcja: Do oznaczenia drzwi znajdujących się w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego

ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (PPOŻ) Drzwi przeciwpożarowe Zamykac lewe

F015

Numer referencyjny: F102

Standard: PN-N-01256-4:1997

Kategoria: Techniczne środki przeciwpożarowe

Nazwa: Drzwi przeciwpożarowe Zamykać - lewe

Funkcja: Do oznaczenia drzwi znajdujących się w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego

ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (PPOŻ) Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

F015

Numer referencyjny: F103

Standard: PN-N-01256-4:1997

Kategoria: Techniczne środki przeciwpożarowe

Nazwa: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Funkcja: W obiektach do oznaczenia wyłącznika odcinającego dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.

ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - FIRE EQUIPMENT

tablica Budowlana BHP oznaczenie oznakowanie Droga Pożarowa

Nazwa: Droga pożarowa

Funkcja: Wskazuje drogę pożarową

Numer referencyjny: T232

Znak wykonany w polipropylenu kanalikowego. Wielkość 680x230 mm. Mocowanie za pomoca opasek zaciskowych.

tablica Budowlana BHP oznaczenie oznakowanie Drogi Do Punktu Czerpania Wody

Nazwa: Do punktu czerpania wody

Funkcja: Wskazuje drogę do punktu czerpania wody

Numer referencyjny: T228

Znak wykonany w polipropylenu kanalikowego. Wielkość 680x230 mm. Mocowanie za pomoca opasek zaciskowych.

tablica Budowlana BHP oznaczenie oznakowanie Punktu Czerpania Wody

Nazwa: Punkt czerpania wody

Funkcja: Wskazuje punkt czerpania wody

Numer referencyjny: T239

Znak wykonany w polipropylenu kanalikowego. Wielkość 680x230 mm. Mocowanie za pomoca opasek zaciskowych.

tablica Budowlana BHP oznaczenie oznakowanie Bramy pożarowej

Nazwa: Brama pożarowa

Funkcja: Wskazuje bramę pożarową

Numer referencyjny: T240

Znak wykonany w polipropylenu kanalikowego. Wielkość 680x230 mm. Mocowanie za pomoca opasek zaciskowych.

tablica Budowlana BHP oznaczenie oznakowanie Przeciwpożarowy zbiornik wody

Nazwa: Przeciwpożarowy zbiornik wody

Funkcja: Wskazuje przeciwpożarowy zbiornik wody

Numer referencyjny: T241

Znak wykonany w polipropylenu kanalikowego. Wielkość 680x230 mm. Mocowanie za pomoca opasek zaciskowych.

tablica Budowlana BHP oznaczenie oznakowanie Piasek gasniczy

Nazwa: Piasek gaśniczy

Funkcja: Wskazuje piasek gaśniczy

Numer referencyjny: T224

Znak wykonany w polipropylenu kanalikowego. Wielkość 680x230 mm. Mocowanie za pomoca opasek zaciskowych.

tablica Budowlana BHP oznaczenie oznakowanie Klapa dymowa

Nazwa: Klapa dymowa

Funkcja: Wskazuje klapę dymową

Numer referencyjny: T243

Znak wykonany w polipropylenu kanalikowego. Wielkość 680x230 mm. Mocowanie za pomoca opasek zaciskowych.

tablica Budowlana BHP oznaczenie oznakowanie Droga Pożarowa

Nazwa: Droga pożarowa. Nie zastawiać

Funkcja: Wskazuje drogę pożarową i zabrania ją zastawiać

Numer referencyjny: T244

Znak wykonany w polipropylenu kanalikowego. Wielkość 680x230 mm. Mocowanie za pomoca opasek zaciskowych.

tablica Budowlana BHP oznaczenie oznakowanie Brama pożarowa nie zastawiać

Nazwa: Brama pożarowa. Nie zastawiać

Funkcja: Wskazuje bramę pożarową i zabrania ją zastawiać

Numer referencyjny: T245

Znak wykonany w polipropylenu kanalikowego. Wielkość 680x230 mm. Mocowanie za pomoca opasek zaciskowych.