ROZWIŃ

ISO 7010:2011 | ZNAKI NAKAZU - MANDATORY ACTION

Znaki nakazu zgodne z normą PN-EN ISO 7010 cechuje międzynarodowy charakter i duża rozpoznawalność.

Znaki uznano za zrozumiałe w stopniu zadawalającym, co stwierdzono na podstawie niezależnych badań lub w wyniku ich użytkowania i stosowania na poziomie międzynarodowym

Otwarcie na Europę zakładów pracy, urzędów, hoteli, obiektów użyteczności publicznej oraz transportu drogowego skłania do umieszczania znaków zgodnych

z międzynarodowymi standardami oznakowania.

DO POBRANIA

DO POBRANIA: Znaki nakazu PN EN ISO 7010:2011 - PDF DO POBRANIA: Znaki nakazu PN EN ISO 7010:2011 - DOC
Znaki nakazu - Ogólny znak nakazu (nowy według ISO 7010)

M001

Numer referencyjny: M001

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Ogólny znak nakazu

Funkcja: Wyznacza obowiązkowe działanie (wraz ze znakiem uzupełniającym)

Wymagany jest znak uzupełniający do podania informacji dodatkowych

Symbole pokrewne

Znaki nakazu - Przeczytaj instrukcję obsługi (nowy według ISO 7010)

M002

Numer referencyjny: M002

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Przeczytaj instrukcję obsługi

Funkcja: Oznacza, że instrukcja obsługi musi zostać przeczytana przed rozpoczęciem pracy lub obsługi maszyny

Znaki nakazu - Nakaz stosowania ochrony słuchu (nowy według ISO 7010)

M003

Numer referencyjny: M003

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz stosowania ochrony słuchu

Funkcja: Oznacza, że słuchawki ochronne lub inna ochrona słuchu musi zostać zastosowana

Znaki nakazu - Nakaz stosowania ochrony oczu (nowy według ISO 7010)

M004

Numer referencyjny: M004

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz stosowania ochrony oczu

Funkcja: Oznacza, że okulary ochronne lub inna ochrona oczu musi zostać zastosowana

Symbole pokrewne

Znaki nakazu - Nakaz podłączenia uziemienia (nowy według ISO 7010)

M005

Numer referencyjny: M005

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz podłączenia uziemienia

Funkcja: Oznacza, że uziemienie musi zostać podłączone

Symbole pokrewne

Znaki nakazu - Nakaz odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej (nowy według ISO 7010)

M006

Numer referencyjny: M006

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej

Funkcja: Oznacza, że wtyczka zasilania musi być odłączona od gniazdka elektrycznego w celu konserwacji urządzeń elektrycznych, w przypadku awarii lub pozostawienia bez opieki

Symbole pokrewne

Znaki nakazu - Nakaz stosowania przyciemnianych gogli ochronnych (nowy według ISO 7010)

M007

Numer referencyjny: M007

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz stosowania przyciemnianych gogli ochronnych

Funkcja: Nakazuje stosowanie przyciemnionych gogli ochronnych

Symbole pokrewne

Znaki nakazu - Nakaz stosowania ochrony stóp (nowy według ISO 7010)

M008

Numer referencyjny: M008

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz stosowania ochrony stóp

Funkcja: Nakazuje stosowanie ochronnego obuwia

Znaki nakazu - Nakaz stosowania ochrony rąk (nowy według ISO 7010)

M009

Numer referencyjny: M009

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz stosowania ochrony rąk

Funkcja: Nakazuje stosowanie ochronnych rękawic

Symbole pokrewne

Znaki nakazu - Nakaz stosowania odzieży ochronnej (nowy według ISO 7010)

M010

Numer referencyjny: M010

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz stosowania odzieży ochronnej

Funkcja: Nakazuje stosowanie ochronnej odzieży

Symbole pokrewne

Znaki nakazu - Nakaz mycia rąk (nowy według ISO 7010)

M011

Numer referencyjny: M011

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz mycia rąk

Funkcja: Informuje o konieczności mycia rąk

Symbole pokrewne

Znaki nakazu - Nakaz używania poręczy (nowy według ISO 7010)

M012

Numer referencyjny: M012

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz używania poręczy

Funkcja: Nakazuje trzymanie się poręczy

Znaki nakazu - Nakaz stosowania ochrony twarzy (nowy według ISO 7010)

M013

Numer referencyjny: M013

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz stosowania ochrony twarzy

Funkcja: Nakazuje stosowanie ochrony twarzy

Symbole pokrewne

Znaki nakazu - Nakaz stosowania ochrony głowy (nowy według ISO 7010)

M014

Numer referencyjny: M014

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz stosowania ochrony głowy

Funkcja: Nakazuje stosowanie ochrony głowy

Znaki nakazu - Nakaz stosowania kamizelki odblaskowej (nowy według ISO 7010)

M015

Numer referencyjny: M015

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz stosowania kamizelki odblaskowej

Funkcja: Nakazuje stosowanie kamizelki odblaskowej

Znaki nakazu - Nakaz stosowania maski przeciwpyłowej (nowy według ISO 7010)

M016

Numer referencyjny: M016

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz stosowania maski przeciwpyłowej

Funkcja: Nakazuje stosowanie przeciwpyłowej maski

Symbole pokrewne

Znaki nakazu - Nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych (nowy według ISO 7010)

M017

Numer referencyjny: M017

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych

Funkcja: Nakazuje stosowanie ochrony dróg oddechowych

Symbole pokrewne

Znaki nakazu - Nakaz stosowania szelek bezpieczeństwa (nowy według ISO 7010)

M018

Numer referencyjny: M018

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz stosowania szelek bezpieczeństwa

Funkcja: Nakazuje stosowanie szelek bezpieczeństwa

Znaki nakazu - Nakaz stosowania maski spawalniczej (nowy według ISO 7010)

M019

Numer referencyjny: M019

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz stosowania maski spawalniczej

Funkcja: Nakazuje stosowanie maski ochronnej

Symbole pokrewne

Znaki nakazu - Nakaz stosowania pasów bezpieczeństwa (nowy według ISO 7010)

M020

Numer referencyjny: M020

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz stosowania pasów bezpieczeństwa

Funkcja: Nakazuje stosowanie pasów bezpieczeństwa

Znaki nakazu - Odłącz przed przystąpieniem do konserwacji lub naprawy (nowy według ISO 7010)

M021

Numer referencyjny: M021

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Odłącz przed przystąpieniem do konserwacji lub naprawy

Funkcja: Informuje o konieczności odłączenia urządzenia przed konserwacją lub naprawą

Symbole pokrewne

Znaki nakazu - Nakaz stosowania kremu ochronnego (nowy według ISO 7010)

M022

Numer referencyjny: M022

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz stosowania kremu ochronnego

Funkcja: Informuje o konieczności ochrony skóry odpowiednim kremem ochronnym

Symbole pokrewne

Znaki nakazu - Nakaz przechodzenia pomostem (nowy według ISO 7010)

M023

Numer referencyjny: M023

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz przechodzenia pomostem

Funkcja: Nakazuje stosowanie pomostu do przejścia

Znaki nakazu - Nakaz przechodzenia w oznakowanym miejscu (nowy według ISO 7010)

M024

Numer referencyjny: M024

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz przechodzenia w oznakowanym miejscu

Funkcja: Nakazuje przechodzenie tylko w wyznaczonym miejscu

Symbole pokrewne

Znaki nakazu - Nakaz ochrony wzroku dzieci przyciemnianymi okularami ochronnymi (nowy według ISO 7010)

M025

Numer referencyjny: M025

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz ochrony wzroku dzieci przyciemnianymi okularami ochronnymi

Funkcja: Nakazuje stosowanie przez dzieci przyciemnionych gogli ochronnych

Symbole pokrewne

Znaki nakazu - Nakaz stosowania fartucha ochronnego (nowy według ISO 7010)

M026

Numer referencyjny: M026

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz stosowania fartucha ochronnego

Funkcja: Nakazuje stosowanie ochronnego fartucha

Symbole pokrewne

Znaki nakazu - Nakaz stosowania osłony (nowy według ISO 7010)

M027

Numer referencyjny: M027

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz stosowania osłony

Funkcja: Nakazuje stosowanie odpowiedniej osłony i przeprowadzanie kontroli w celu zapewnienia, że osłony są na miejscu lub używane

Znaki nakazu - Nakaz stosowania zamknięcia (nowy według ISO 7010)

M028

Numer referencyjny: M028

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz stosowania zamknięcia

Funkcja: Informuje o konieczności zamknięcia szafek lub pomieszczeń ze szkodliwymi substancjami lub sprzętem

Znaki nakazu - Nakaz używania sygnału dźwiękowego (nowy według ISO 7010)

M029

Numer referencyjny: M029

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz używania sygnału dźwiękowego

Funkcja: Nakazuje stosowanie w danym miejscu sygnału dźwiękowego

Znaki nakazu - Nakaz używania kosza na śmieci (nowy według ISO 7010)

M030

Numer referencyjny: M030

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz używania kosza na śmieci

Funkcja: Nakazuje wyrzucanie odpadków do kosza

Znaki nakazu - Nakaz stosowania osłony nastawnej (nowy według ISO 7010)

M031

Numer referencyjny: M031

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz stosowania osłony nastawnej

Funkcja: Nakazuje stosowanie osłony nastawnej

Znaki nakazu - Nakaz stosowania obuwia antystatycznego (nowy według ISO 7010)

M032

Numer referencyjny: M032

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz stosowania obuwia antystatycznego

Funkcja: Nakazuje stosowanie obuwia antystatycznego

Symbole pokrewne

Znaki nakazu - Zamknij zabezpieczenie wyciągu krzesełkowego (nowy według ISO 7010)

M033

Numer referencyjny: M033

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Zamknij zabezpieczenie wyciągu krzesełkowego

Funkcja: Informuje o konieczności zamknięcia zabezpieczenia wyciągu krzesełkowego

Symbole pokrewne

Znaki nakazu - Otwórz zabezpieczenie wyciągu krzesełkowego (nowy według ISO 7010)

M034

Numer referencyjny: M034

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Otwórz zabezpieczenie wyciągu krzesełkowego

Funkcja: Informuje o konieczności otwarcia zabezpieczenia wyciągu krzesełkowego

Symbole pokrewne

Znaki nakazu - Nakaz natychmiastowego opuszczenia trasy orczyka w razie upadku (nowy według ISO 7010)

M035

Numer referencyjny: M035

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Nakaz natychmiastowego opuszczenia trasy orczyka w razie upadku

Funkcja: Informuje o konieczności natychmiastowego opuszczenia trasy orczyka w razie upadku

Znaki nakazu - Podnieś przody nart (nowy według ISO 7010)

M036

Numer referencyjny: M036

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki nakazu

Nazwa: Podnieś przody nart

Funkcja: Nakazuje trzymanie wysoko przodów nart

Copyright © 2014 BOLD - REKLAMA, POLIGRAFIA