ROZWIŃ

ISO7010:2011 | ZNAKI ZAKAZU - PROHIBITION

Znaki zakazu zgodne z normą PN-EN ISO 7010 cechuje międzynarodowy charakter i duża rozpoznawalność.

Znaki uznano za zrozumiałe w stopniu zadawalającym, co stwierdzono na podstawie niezależnych badań lub w wyniku ich użytkowania i stosowania na poziomie międzynarodowym

Otwarcie na Europę zakładów pracy, urzędów, hoteli, obiektów użyteczności publicznej oraz transportu drogowego skłania do umieszczania znaków zgodnych

z międzynarodowymi standardami oznakowania.

DO POBRANIA

DO POBRANIA: Znaki zakazu PN EN ISO 7010:2011 - PDF DO POBRANIA: Znaki zakazu PN EN ISO 7010:2011 - DOC
Znaki zakazu - Ogólny znak zakazu (nowy według ISO 7010)

P001

Numer referencyjny: P001

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Ogólny znak zakazu

Funkcja: Do wskazywania zakazów

Wymagany jest znak uzupełniajacy do podania informacji dodatkowych

Znaki zakazu - Zakaz palenia tytoniu (nowy według ISO 7010)

P002

Numer referencyjny: P002

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Zakaz palenia tytoniu

Funkcja: Oznakowanie miejsca w którym obowiazuje zakaz palenia tytoniu

W celu lepszego zrozumienia dopuszcza się tekstowego znaku uzupełniajacego

Znaki zakazu - Zakaz używania otwartego ognia (płomienia), zakaz palenia (nowy według ISO 7010)

P003

Numer referencyjny: P003

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Zakaz używania otwartego ognia (płomienia), zakaz palenia

Funkcja: Oznakowanie strefy, w której obowiazuje zakaz używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu

Znaki pokrewne

Znaki zakazu - Zakaz przejścia w oznaczonym miejscu (nowy według ISO 7010)

P004

Numer referencyjny: P004

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Zakaz przejścia

Funkcja: Zakaz przejścia w oznaczonym miejscu

Znaki pokrewne

Znaki zakazu - Woda niezdatna do picia (nowy według ISO 7010)

P005

Numer referencyjny: P005

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Woda niezdatna do picia

Funkcja: Zakaz spożywania wody niezdatnej do picia

Znaki pokrewne

Znaki zakazu - Zakaz ruchu urzadzeń do transportu poziomego (nowy według ISO 7010)

P006

Numer referencyjny: P006

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Zakaz ruchu urzadzeń do transportu poziomego

Funkcja: Zakazać używania wózków widłowych i innych pojazdów przemysłowych

Znaki pokrewne

Znaki zakazu - Zakaz wstepu osobom z stymulatorem serca (nowy według ISO 7010)

P007

Numer referencyjny: P007

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Zakaz wstepu osobom ze stymulatorem serca

Funkcja: Oznaczenie strefy, w której mogą wystąpić zakłócenia pracy lub uszkodzenia stymulatorów serca poprzez pracę urządzeń wytwarzających silne pole elektromagnetyczne

Znaki zakazu - Zakaz wstepu z przedmiotami metalowymi i zegarkami (nowy według ISO 7010)

P008

Numer referencyjny: P008

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Zakaz wstepu z przedmiotami metalowymi i zegarkami

Funkcja: Oznaczenie strefy silnych pól magnetycznych

Znaki zakazu - Zakaz wspinaczki (nowy według ISO 7010)

P009

Numer referencyjny: P009

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Zakaz wspinaczki

Funkcja: Zakaz wspinaczki

Znaki zakazu - Nie dotykać (nowy według ISO 7010)

P010

Numer referencyjny: P010

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Nie dotykać

Funkcja: Zakazać dotykania obiektów / części obiektu

Oznaczenie powierzchni niebezpiecznych

Znaki zakazu - Zakaz zużycia wody do gaszenia pożaru (nowy według ISO 7010)

P011

Numer referencyjny: P011

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Nie gasić wodą

Funkcja: Zakaz zużycia wody do gaszenia pożaru

Niebezpieczna reakcja w wyniku kontaktu wody z płonącą substancją

h3>Znaki pokrewne
Znaki zakazu - Zakaz obciążania (nowy według ISO 7010)

P012

Numer referencyjny: P012

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Zakaz obciążania

Funkcja: Oznaczenie powierzchni, na której nie wolno umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów

Znaki zakazu - Zakaz używania telefonów komórkowych (nowy według ISO 7010)

P013

Numer referencyjny: P013

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Zakaz używania telefonów komórkowych

Funkcja: Oznaczenie strefy, w której obowiazuje zakaz używania telefonów komórkowych

Zagrozenie: Szkodliwości pola elektromagnetycznego

Znaki zakazu - Zakaz wstępu z metalowymi implantami (nowy według ISO 7010)

P014

Numer referencyjny: P014

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Zakaz wstępu z metalowymi implantami

Funkcja: Zakazać wstępu osobom z metalowymi implantami

Znaki zakazu - Nie wkładać rąk do środka (nowy według ISO 7010)

P015

Numer referencyjny: P015

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Nie wkładać rąk do środka

Funkcja: Zakazać ludziom wkładać ręce w szczeliny /otwory. Ryzyko urazu dłoni.

Znaki zakazu - Zakaz rozpylania wody (nowy według ISO 7010)

P016

Numer referencyjny: P016

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Zakaz rozpylania wody

Funkcja: Zakazać używania spryskiwaczy, rozpylaczy wody w pobliżu maszyn lub miejscach gdzie mogą zachodzić reakcje chemiczne

Znaki zakazu - Nie opierać się, nie pchać obiektu (nowy według ISO 7010)

P017

Numer referencyjny: P017

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Nie opierać się, nie pchać obiektu

Funkcja: Zakazać pchania obiektu, ryzyko przewrócenia

Znaki zakazu - Nie siadać w oznaczonym miejscu (nowy według ISO 7010)

P018

Numer referencyjny: P018

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Nie siadać w oznaczonym miejscu

Funkcja: Zakazać siadania na oznaczonym miejscu

Znaki zakazu - Nie wchodzić na powierzchnię (nowy według ISO 7010)

P019

Numer referencyjny: P019

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Nie wchodzić na powierzchnię

Funkcja: Zakazać wchodzenia na powierzchnię w oznaczonym miejscu

Znaki zakazu - Nie używać windy podczas pożaru (nowy według ISO 7010)

P020

Numer referencyjny: P020

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Nie używać windy podczas pożaru

Funkcja: Zakazać używania windny podczas pożaru

Znaki zakazu - Zakaz wstępu ze zwierzętami (nowy według ISO 7010)

P021

Numer referencyjny: P021

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Zakaz wstępu ze zwierzętami

Funkcja: Zakazać wprowadzania zwierząt do oznakowanego obszaru

Znaki zakazu - Nie wchodzić z jedzeniem i piciem (nowy według ISO 7010)

P022

Numer referencyjny: P022

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Nie wchodzić z jedzeniem i piciem

Funkcja: Zakazać spożywania i picia w oznaczonej strefie

Znaki zakazu - Nie zastawiać (nowy według ISO 7010)

P023

Numer referencyjny: P023

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Nie zastawiać

Funkcja: Zakazać zastawiania / blokowania przejścia w oznakowanym miejscu

Znaki zakazu - Nie wchodzić i nie stawać (nowy według ISO 7010)

P024

Numer referencyjny: P024

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Nie wchodzić i nie stawać

Funkcja: Zakazać wchodzenia, stawania w oznakowanym miejscu

Znaki zakazu - Nie używać niekompletnego rusztowania (nowy według ISO 7010)

P025

Numer referencyjny: P024

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Nie używać niekompletnego rusztowania

Funkcja: Zakazać używania rusztowania, które nie jest kompletnie zmontowane

Znaki zakazu - Nie używać urządzenia w łaźni i w zbiornikach wypełnionych wodą (nowy według ISO 7010)

P026

Numer referencyjny: P026

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Nie używać urządzenia w łaźni i w zbiornikach wypełnionych wodą

Funkcja: Zakazać używania urządzenia w wodzie lub w pobliżu wody

Znaki zakazu - Zakazać używania windy do transportowania ludzi (nowy według ISO 7010)

P027

Numer referencyjny: P027

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Zakaz używania windy przez ludzi

Funkcja: Zakazać używania windy do transportowania ludzi

Znaki zakazu - Nie używać rękawic roboczych (nowy według ISO 7010)

P028

Numer referencyjny: P028

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Nie używać rękawic roboczych

Funkcja: Zakazać używania rękawic ochronnych przy pracy z urządzeniem / maszyną

Znaki zakazu - Zakaz fotografowania (nowy według ISO 7010)

P029

Numer referencyjny: P029

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Zakaz fotografowania

Funkcja: Zakazać używania kamer i aparatów fotograficznych

Znaki zakazu - Zakazać wiązania węzłów na linie (nowy według ISO 7010)

P030

Numer referencyjny: P030

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Nie wiązać węzłów

Funkcja: Zakazać wiązania węzłów na linie

Znaki zakazu - Nie przełączać (nowy według ISO 7010)

P031

Numer referencyjny: P031

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Nie przełączać

Funkcja: Zakazać jakiejkolwiek zmiany przełącznika urządzenia lub maszyny

Znaki zakazu - Nie używać szlifierki (nowy według ISO 7010)

P032

Numer referencyjny: P032

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Nie używać szlifierki.

Funkcja: Zakazać używania urządzenia do powierzchniowego szlifowania

Znaki zakazu - Zakaz szlifowania na mokro (nowy według ISO 7010)

P033

Numer referencyjny: P033

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Zakaz szlifowania na mokro

Funkcja: Zakazać używania tarczy szlifierskiej do szlifowania na mokro

Znaki zakazu - Zakaz używania ręcznej szlifierki (nowy według ISO 7010)

P034

Numer referencyjny: P034

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Zakaz używania ręcznej szlifierki

Funkcja: Zakaz używania ręcznej szlifierki

Znaki zakazu - Nie wchodzić w obuwiu z metalową podeszwą (nowy według ISO 7010)

P035

Numer referencyjny: P035

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Nie wchodzić w obuwiu z metalową podeszwą

Funkcja: Zakazać używania obuwia podbitego metalowymi elementami z lub z metalową podeszwą

Znaki zakazu - Zakaz wstępu dzieciom (nowy według ISO 7010)

P036

Numer referencyjny: P036

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Zakaz wstępu dzieciom

Funkcja: Zakazać wchodzenia na oznakowany teren dzieciom

Znaki zakazu - Zakaz opuszczania wyznaczonej trasy (nowy według ISO 7010)

P037

Numer referencyjny: P037

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Zakaz opuszczania wyznaczonej trasy

Funkcja: Zakazać opuszczania toru wyznaczonej trasy

Znaki zakazu - Zakaz bujania krzesełkiem (nowy według ISO 7010)

P038

Numer referencyjny: P038

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki zakazu

Nazwa: Zakaz bujania krzesełkiem

Funkcja: Zakazać bujania krzesełkiem

Copyright © 2014 BOLD - REKLAMA, POLIGRAFIA