ROZWIŃ

ISO7010:2011 | ZNAKI OSTRZEGAWCZE - WARNING

Znaki ostrzegawcze zgodne z normą PN-EN ISO 7010 cechuje międzynarodowy charakter i duża rozpoznawalność.

Znaki uznano za zrozumiałe w stopniu zadawalającym, co stwierdzono na podstawie niezależnych badań lub w wyniku ich użytkowania i stosowania na poziomie międzynarodowym

Otwarcie na Europę zakładów pracy, urzędów, hoteli, obiektów użyteczności publicznej oraz transportu drogowego skłania do umieszczania znaków zgodnych

z międzynarodowymi standardami oznakowania.

DO POBRANIA

DO POBRANIA: Znaki ostrzegawcze PN EN ISO 7010:2011 - PDF DO POBRANIA: Znaki ostrzegawcze PN EN ISO 7010:2011 - DOC
W001

W001

Numer referencyjny: W001

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Ogólny znak ostrzegawczy

Funkcja: Oznakowanie zagrożeń ogólne

Wymagany jest znak uzupełniajacy do podania informacji dodatkowych

W002

W002

Numer referencyjny: W002

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, niebezpieczeństwo wybuchu

Funkcja: Ostrzeżenie przed materiałami wybuchowymi

Symbole powiązane

W003

W003

Numer referencyjny: W003

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, materiały radioaktywne lub promieniowanie jonizujące

Funkcja: Ostrzeżenie przed materiałami radioaktywnymi lub promieniowaniem jonizującym

W004

W004

Numer referencyjny: W004

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, wiązka laserowa

Funkcja: Ostrzeżenie przed promieniowaniem laserowym

Symbole powiązane

W005

W005

Numer referencyjny: W005

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, promieniowanie niejonizujące

Funkcja: Ostrzeżenie przed promieniowaniem niejonizującym

Symbole powiązane

W006

W006

Numer referencyjny: W006

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga: silne pole magnetyczne

Funkcja: Ostrzeżenie przed silnym polem magnetycznym

W007

W007

Numer referencyjny: W007

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga , stopień. Ryzyko potknięcia

Funkcja: Ostrzeżenie przed ryzykiem potknięcia

Symbole powiązane

W008

W008

Numer referencyjny: W008

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, ryzyko upadku

Funkcja: Ostrzeżenie przed ryzykiem upadku

Symbole powiązane

W009

W009

Numer referencyjny: W009

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, ryzyko skażenia biologicznego

Funkcja: Ostrzeżenie przed skażeniem biologicznym

W010

W010

Numer referencyjny: W010

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga: niska temperatura

Funkcja: : Ostrzeżenie przed niską temperaturą, warunkami zamarzania

W011

W011

Numer referencyjny: W011

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, śliska powierzchnia

Funkcja: Ostrzeżenie przed śliską powierzchnią

Symbole powiązane

W012

W012

Numer referencyjny: W012

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, elektryczność

Funkcja: Ostrzeżenie przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym

Symbole powiązane

W013

W013

Numer referencyjny: W013

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, pies stróżujący

Funkcja: Ostrzeżenie przed ryzykiem pogryzienia przez psa

Symbole powiązane

W014

W014

Numer referencyjny: W014

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, wózki widłowe i inne pojazdy przemysłowe

Funkcja: Ostrzeżenie przed poruszającymi się pojazdami przemysłowymi

Symbole powiązane

W015

W015

Numer referencyjny: W015

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, wiszące ładunki

Funkcja: Ostrzeżenie przed wiszącymi ładunkami

Symbole powiązane

W016

W016

Numer referencyjny: W016

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, substancje toksyczne

Funkcja: Ostrzeżenie przed substancjami toksycznymi

W017

W017

Numer referencyjny: W017

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, gorąca nawierzchnia

Funkcja: Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią

W018

W018

Numer referencyjny: W018

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, automatyczna aktywacja

Funkcja: Ostrzeżenie przed automatyczną aktywacją urządzenia

W019

W019

Numer referencyjny: W019

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, ryzyko zgniecenia bocznego

Funkcja: Ostrzeżenie przed zgnieceniem bocznym

Symbole powiązane

W020

W020

Numer referencyjny: W020

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, ryzyko uderzenia w głowę

Funkcja: Ostrzeżenie przed uderzeniem w głowę

Symbole powiązane

W021

W021

Numer referencyjny: W021

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, materiały łatwopalne

Funkcja: Ostrzeżenie przed materiałami łatwopalnymi

Symbole powiązane

W022

W022

Numer referencyjny: W022

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, ostre elementy

Funkcja: Ostrzeżenie przed ostrymi elementami

W023

W023

Numer referencyjny: W023

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, substancje żrące

Funkcja: Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi

W024

W024

Numer referencyjny: W024

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, ryzyko zgniecenia dłoni

Funkcja: Ostrzeżenie przed zgnieceniem dłoni

Symbole powiązane

W025

W025

Numer referencyjny: W025

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, ruchome rolki

Funkcja: Ostrzeżenie przed ruchomymi rolkami maszyny

W026

W026

Numer referencyjny: W026

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, ładowanie baterii

Funkcja: Ostrzeżenie przed procesem ładowania baterii elektrycznych

W027

W027

Numer referencyjny: W027

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, promieniowanie optyczne

Funkcja: Ostrzeżenie przed promieniowaniem optycznym

Symbole powiązane

W028

W028

Numer referencyjny: W028

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, substancje utleniające się

Funkcja: Ostrzeżenie przed substancjami utleniającymi się

W029

W029

Numer referencyjny: W029

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, butle ze sprężonym gazem

Funkcja: Ostrzeżenie przed pojemnikami ze sprężonym gazem

W030

W030

Numer referencyjny: W030

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, ryzyko zmiażdżenia dłoni między prasą a stopą

Funkcja: Ostrzeżeni przed ryzykiem zmiażdżenia dłoni między prasą a stopą

Symbole powiązane

W031

W031

Numer referencyjny: W031

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, ryzyko zmiażdżenia dłoni między prasą a materiałem

Funkcja: Ostrzeżenie przed ryzykiem zmiażdżenia dłoni między prasą a materiałem

Symbole powiązane

W032

W032

Numer referencyjny: W032

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Gwałtowny ruch obrabianego przedmiotu w prasie krawędziowej

Funkcja: Ostrzeżenie o możliwym ruchu / ugięciu przedmiotu obrabianego podczas pracy prasy krawędziowej

Symbole powiązane

W033

W033

Numer referencyjny: W033

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, drut kolczasty

Funkcja: Ostrzeżenie przed drutem kolczastym

W034

W034

Numer referencyjny: W034

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, byk!

Funkcja: Ostrzeżenie przed bykiem w pobliżu oznaczonego terenu

W035

W035

Numer referencyjny: W035

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, spadające obiekty

Funkcja: Ostrzeżenie przed spadającymi obiektami.

W036

W036

Numer referencyjny: W036

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, kruchy dach!

Funkcja: Ostrzeżenie przed kruchym dachem

W038

W038

Numer referencyjny: W038

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki ostrzegawcze

Nazwa: Uwaga, nagły (bardzo głośny) hałas

Funkcja: Ostrzeżenie - nagły (bardzo głośny) hałas

Copyright © 2014 BOLD - REKLAMA, POLIGRAFIA